หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม

dhamma.com

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.

Categorias: Educación

Escuchar el último episodio:

ถ้าเราภาวนาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ โลกนี้เหมือนงูพิษจริงๆ รูปก็เป็นงูพิษ เสียงก็เป็นงูพิษ มันทำให้จิตเราเสียหายได้ทั้งหมด พอเราภาวนา พอจะอยู่กับโลก เหมือนอยู่ในหมู่งูพิษล้อมตัวเราไว้ทั้งหมดเลย มันจะโดนฉกกัดเมื่อไรก็ได้ จิตมันจะ Alert มีสติ มีสมาธิ คอยระมัดระวังอยู่ อินทรียสังวรเกิดขึ้น ศีลอัตโนมัติของเราเกิดขึ้น จิตเราก็ตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมา มันจะสำรวม มันจะระวัง พอฝึกมันจะเห็นผล อยู่กับโลกไม่ได้ โลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเลย มันไร้สาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้ จำเป็นต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมัน แต่อยู่กับมันเหมือนอยู่ท่ามกลางฝูงงู โลกนี้มีแต่ทุกข์ โลกนี้ไม่มีอะไรหรอก เผลอไปยึดไปถือเข้านิดเดียวก็ทุกข์แล้ว นี่ใจก็จะยิ่งน้อมๆๆ มาหาการปฏิบัติมากขึ้นๆ ช่วงแรกๆ ต้องฝืนใจ ต้องน้อมใจ ต้องชักชวนให้จิตใจปฏิบัติ แต่เมื่อเราปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่ง ไม่ต้องชักชวนแล้ว จิตใจมันเอือมระอาต่อโลกข้างนอก มันอยากปฏิบัติของมันเอง ตรงนี้อัตราเร่งของความก้าวหน้าในการปฏิบัติมันก็จะมากขึ้นๆ ยิ่งภาวนายิ่งไปเร็วขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ไม่ว่าพระหรือโยมก็ทำได้ ขอให้ตั้งใจเถอะ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 24 กรกฎาคม 2565

Episodios anteriores

 • 1823 - โลกเหมือนงูพิษ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 24 ก.ค. 2565 
  Tue, 09 Aug 2022
 • 1822 - จิตคือละครโรงใหญ่ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 30 ก.ค. 2565 
  Thu, 04 Aug 2022
 • 1821 - [คลิปสั้น] ปรากฏการณ์ทั้งหลายก็เป็นอนิจจัง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มิ.ย 65 (650604) 
  Thu, 04 Aug 2022 - 0h
 • 1820 - มีปัญญารู้ทุกข์จะละกามได้ : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 23 ก.ค. 2565 
  Thu, 04 Aug 2022 - 0h
 • 1819 - [คลิปสั้น] วิทยาศาสตร์ยังตามนานมธรรมไม่ทัน หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 4 มิ.ย 65 (650604) 
  Wed, 03 Aug 2022 - 0h
Mostrar más episodios

Más podcasts %(educación)s chilenos

Más podcasts educación internacionales

Filtrar podcasts por categoría