SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Radio: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ኣብ’ዞም ዝሓለፉ ሒደት ቅንያታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን፣ መበል 32 ዓመት በዓል ነጻነት ኤርትራ ኣኽቢሮም። ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚሩ ክሳብ ርሑቕ፣ ውዱብ ብዝመስል ኣገባብ ብዝተፈላለዩ ባህላዊ ምርኢታት ከምዝተባዕሉ ዘርእዩ ቪድዮታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊን ካልኦትን መድረኻት ተዘርጊሖም። ኣብ ገሊኡ ብዕቤቶም፣ ብድምቀቶምን በቶም ዝተሳተፍዎም ስነጥበባውያንን መዘራረቢ ኣርእስቲ ክፈጥሩ እንከለዉ ኣብ ገሊኡ ኸኣ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ኣዝዮም ንጡፋት ዝኾኑ ኤርትራውያን፣ ምናልባት ክሳብ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዝነበሩ፣ ነቲ በዓል ከብዕሉ ኢሎም ይኹን መርገጺኦም ብምቕያሮም፣ ኣብ’ቶም በዓላት ክሳተፉ ዝመረጹ ከዛርቡ ቀንዮም። እሞ ኸ ደኣ እዚ ናይ ሕጂ በዓላትን ኣበዓዕለኦምን ምስ’ቶም ናይ ቀደም ፍልልይ ኣለዎም ድዩ፧ ዝያዳ ብዝሒ ተሳተፍቲ ዝነበርዎም ወይ ደሚቖም መሲሎም ዝተራእይሉ ኩነታት ከ ገለ ምኽንያት ኣለዎ ድዩ፧

Episodios anteriores

 • 4483 - ናይ'ዚ ዓመት በዓላት ነጻነት ካብ ናይ ቀደም ተፈልዮም ድዮም፧ ዝያዳ ዝተሳተፍዎም ወይ ደሚቖም ኮይኖም ዝተራእይሉ ኸ ምኽንያት ኣለዎም ድዩ፧ 
  Mon, 29 May 2023
 • 4482 - ቀጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (29 ግንቦት 20223) 
  Mon, 29 May 2023
 • 4481 - ፕሪምየር ሊግ ተጠናቒቑ፣ ለስተር፣ ሊድስን ሳውዝሃምተንን ንታሕቲ ወሪደን፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ብ10 ሽቶታት ወቕቱ ዛዚሙ፣ በኣምላክ ተሰማ ግጥም ዋይዳድን ኣልሃልን ክዳንይ'ዩ 
  Mon, 29 May 2023
 • 4480 - መራሕቲ ኤርትራ ዝኣረገ ስርዓት ከብቅዕ ቃልሲ ከም ዘድሊ ገሊጾም። (ጸብጻብ) 
  Mon, 29 May 2023
 • 4479 - ፕረዚደንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶጋን ዝመርሖ ሰልፊ ፡ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንቱርኪ ክመርሕ ተመሪጹ ። 
  Mon, 29 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política chilenos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Filtrar podcasts por categoría