Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News Tiếng Việt

Vatican News là cổng thông tin chính thức của Toà Thánh. Cổng thông tin Vatican News bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 năm 2015, với Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài thành lập Bộ Truyền thông, ngày nay là một Bộ thuộc Giáo triều Roma. Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Escuchar el último episodio:

0:00 Bản tin

12:16 Lá thư Vatican: "Những ngộ nhận về Thượng Hội đồng Giám mục thế giới sắp tới"

21:56 Bước từng bước: "khóc thương đời con gái"


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/message Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/vaticannews-vi/support

Episodios anteriores

 • 815 - Radio Chúa Nhật 04/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Sat, 03 Jun 2023
 • 814 - Radio thứ Bảy 03/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Fri, 02 Jun 2023
 • 813 - Radio thứ Sáu 02/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Thu, 01 Jun 2023
 • 812 - Radio thứ Năm 01/06/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Wed, 31 May 2023
 • 811 - Radio thứ Tư 31/05/2023 - Vatican News Tiếng Việt 
  Tue, 30 May 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts religión y espiritualidad chilenos

Más podcasts religión y espiritualidad internacionales

Filtrar podcasts por categoría