SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS Lao - SBS ພາ​ສາ​ລາວ

SBS

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Lao-speaking Australians. - ຂ່າວທີ່ມີອິສຣະພາບແລະເຣື່ອງທີ່ເອົາທ່ານໃສ່ຊີວິດໃນອອສເຕຼເລັຍແລະຄົນອອສເຕຼລຽນທີປາກພາສລາວ.

Radio: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ຣັດວິກຕໍເຣັຍອອກກົດເກນໃໜ່ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ອອກມາແລ້ວສຳຮັບແຕ່

ວັນສຸກທີ 18-6-21 ເປັນຕົ້ນໄປຈົນກ່ວາມີການປ່ຽນແປງ.

 

ໃນນັ້ນມີຫັຍງແດ່?

Episodios anteriores

 • 3381 - ການຕ້ອງຫ້າມໃໜ່ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ໃນຣັດວິກຕໍເຣັຍຕັ້ງແຕ່ 18-6-21 
  Fri, 18 Jun 2021
 • 3380 - ປະຫັວດ ທອງວອນ ຂັນນະຣາ ນັກຮ້ອງລາວຄົນດັງ 
  Thu, 17 Jun 2021
 • 3379 - ນ້ຳບາກ ປ່ຽນເປັນສີຂຽວ 
  Thu, 17 Jun 2021
 • 3378 - ງົວ-ຄວາຍເປັນພະຍາດ ລຳປີ ສະກິນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໃນ ສປປລາວ 
  Thu, 17 Jun 2021
 • 3377 - ຖ້ຳເສັ້ນທາງຣົດໄຟລາວ-ຈີນອັນສຸດທ້າຍຖຶກສ້າງສຳເຣັດແລ້ວ 
  Thu, 17 Jun 2021
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política chilenos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Filtrar podcasts por categoría